Archyvas

Kategorijos ‘Egzaminų užduotys’ archyvas

Bandomojo valstybinio lietuvių kalbos egzamino užduotis ir vertinimo instrukcija

Kolegė Regina Kraucevičiūtė dalijasi informacija (medžiaga) iš NEC: VBE bandomojo užduotys VBE vertinimo instrukcija

Bandomojo mokyklinio lietuvių kalbos egzamino užduotis ir vertinimo instrukcija

Kolegė Regina Kraucevičiūtė dalijasi informacija (medžiaga) iš NEC: MBE bandomasis užduotis MBE vertinimo instrukcija

Bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotys (2014 m.)

Samprotavimo rašinio užduotys 1. Kodėl tik susidūręs su kitu pažįsti save? (K. Donelaitis, Šatrijos Ragana, J. Savickis) 2. Ar visada tarnystė žemina? (Maironis, J. Tumas- Vaižgantas, B. Krivickas) Literatūrinio rašinio užduotys 1. Ką lietuvių literatūra kalba apie sugyvenimą su kitokiu? (M. Daukša, J. Biliūnas, A. Škėma) 2. Hamletiškos asmenybės lietuvių litertūroje (A. Mickevičius, V. Krėvė, […]

2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduotys (pakartotinė sesija)

Lietuvių kalba (gimtoji) (rašymas)- 2013 m. PUPP

Lt_G_Pupp.Rasymas

Lietuvių kalba (gimtoji) (testai)- 2013 m. PUPP

Lt_G_PUPP.Test

Lietuvių kalba (valstybinė) (testai)- 2013 m. PUPP

PUPP_LT_V_Testai

Lietuvių kalba (valstybinė) (kalbėjimas)- 2013 m. PUPP

PUPP_LT_V_Kalbejimas_mokiniui

2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduotys (pagrindinė sesija)

MBE rašinys

2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduotys (pagrindinė sesija)

VBE rašinys