Archyvas

Kategorijos ‘Egzaminų užduotys’ archyvas

MBE pakartotinės sesijos (2014 ) užduotys

Kolegės Rimutės Dauneckienės atsiųsta informacija: Samprotavimo rašinys: 1. Ar vaikai gali būti išmintingi? (Savickis, Škėma, Aputis)   2. Valdingumas – yda ar dorybė? (Radvanas, Krėvė, Putinas)   Literatūrinis rašinys: 1. Miškas Lietuvos literatūroje Radvanas, Baranauskas, Katiliškis)   2.Žmogaus išbandymas valdžia (Donelaitis, Biliūnas, Vaižgantas)

Apsaugotas: Standartizuotos aštuntokų (2014 m.) rašymo užduotys

2014.06.30 Įrašykite slaptažodį komentarų peržiūrai.
Nėra ištraukos, nes įrašas uždaras.

Apsaugotas: PUPP pakartotinės sesijos (2014 m.) užduotys ir vertinimo instrukcijos

2014.06.30 Įrašykite slaptažodį komentarų peržiūrai.
Nėra ištraukos, nes įrašas uždaras.

Apsaugotas: VBE pakartotinės sesijos (2014 m.) temos

2014.06.24 Įrašykite slaptažodį komentarų peržiūrai.
Nėra ištraukos, nes įrašas uždaras.

PUPP (2014 m.) rašymo užduotis

2014_Lt_G_Pupp.Rasymas
Kategorijos: Egzaminų užduotys, PUPP Žymos:

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE (2014 m.) užduotys

VBE 2014

Lietuvių kalbos ir literatūros MBE (2014 m.) užduotys

MBE 2014

Bandomojo valstybinio lietuvių kalbos egzamino užduotis ir vertinimo instrukcija

Kolegė Regina Kraucevičiūtė dalijasi informacija (medžiaga) iš NEC: VBE bandomojo užduotys VBE vertinimo instrukcija

Bandomojo mokyklinio lietuvių kalbos egzamino užduotis ir vertinimo instrukcija

Kolegė Regina Kraucevičiūtė dalijasi informacija (medžiaga) iš NEC: MBE bandomasis užduotis MBE vertinimo instrukcija

Bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotys (2014 m.)

Samprotavimo rašinio užduotys 1. Kodėl tik susidūręs su kitu pažįsti save? (K. Donelaitis, Šatrijos Ragana, J. Savickis) 2. Ar visada tarnystė žemina? (Maironis, J. Tumas- Vaižgantas, B. Krivickas) Literatūrinio rašinio užduotys 1. Ką lietuvių literatūra kalba apie sugyvenimą su kitokiu? (M. Daukša, J. Biliūnas, A. Škėma) 2. Hamletiškos asmenybės lietuvių litertūroje (A. Mickevičius, V. Krėvė, […]